female-graphic-designer-using-graphics-tablet-at-d-2021-08-28-16-44-38-utc.jpg

Šta je digitalna pismenost?

Ciljevi projekta

Opšti cilj programa digitalne pismenosti jeste unapeđenje sposobnosti žena da razumeju dinamične tokove rasta globalnog digitalnog tržišta i da ih primene pri vođenju svojih preduzetničkih inicijativa. Кako se inovacije na tom polju dešavaju svakodnevno, veoma je bitno omogućiti korisnicama programa da što pre savladaju suštinu, steknu osnove i uhvate priključak, a da u isto vreme budu sposobne da se dalje samostalno razvijaju i unapređuju svoja znanja.

U okviru ovog projekta možete saznati kako:

  • da razumete osnove digitalnog marketinga, odnosno kako jedan proizvod može da se uspešno plasira na tržište;

  • da usvojite osnovne koncepte i pojmove digitalne ekonomije;

  • da razumete osnove grafičkog dizajna, i njihovu primenu na plasiranje proizvoda;

  • da naučite kako se kreira web stranica;

  • se ostvaruje efikasna komunikacija sa klijentima i kako im se pored proizvoda prodaje i iskustvo;

  • zašto je važna izgradnja zajednice u digitalnom svetu.

 

Generalni pokrovitelj projekta

DIGITALNI MARKETING 3.png
 

Realizator projekta

Agencija za tehnički konsalting BCF Inđija